پرش به


علوم اقتصادی - مالیتصویر
- - - - - 0 نظر
367 دریافت ها (6272 بازدید)
افزوده شد در ۲۰ شهر ۱۳۹۵

کتاب pdf اصول علم اقتصاد - دومینیک سالواتوره

توسط nima-s2

کتاب PDF اصول علم اقتصاد دومینیک سالواتوره اقتصاد خرد نظریه و مسائ...
تصویر
- - - - - 0 نظر
11 دریافت ها (3156 بازدید)
افزوده شد در ۰۶ دی ۱۳۹۴

ترجمه متن نهایی استاندارد ISO 9001:2015


الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 این متن ترج...


کاربر فعال در 15 دقیقه اخیر

کاربر، مهمان و عضو مخفی